Az Alaphang a Magyar Zeneművészek és Táncművészek Szakszervezetének szabadfoglalkozású zenészeket tömörítő alapszervezete.

Az Alaphang minden olyan zenész számára nyitott érdekegyeztető fórum, aki zenei előadóművészeti tevékenységéből Magyarországon szabadúszó vállalkozóként bevételt szerez.

Az Alaphang tagsága

  • szakpolitikai kérdésekről véleményt egyeztet és formál
  • részt kíván venni a hazai szakpolitikai érdekegyeztető fórumok munkájában
  • álláspontját meghatározott szakpolitikai ügyekben kialakítja és a szakmai fórumokon valamint a nyilvánosságban egyaránt következetesen képviseli.

Hogyan működik az Alaphang?

A Magyar Zeneművészek és Táncművészek Szakszervezete (továbbiakban MZTSz) ernyőszervezetként befogad olyan zenei-szakmai csoportosulásokat, amelyek akár egymástól függetlenül, akár egymással is egyeztetve határozottan kívánnak fellépni saját érdekeikért a közpolitikákban és a nyilvánosságban. Úgy gondoljuk, érdemes élni az MZTSz adta szakpolitikai, infrastrukturális és financiális lehetőségekkel annak érdekében, hogy a lehető leghatékonyabban érjük el a közösen meghatározott céljainkat: ez a szerveződési forma a szakszervezet támogatásával megalakuló “alapszervezet”.

Az alapszervezet

  • önállóan határozza meg céljait
  • az ernyőszervezettől függetlenül alkot véleményt, ad ki nyilatkozatot, vesz részt szakmai fórumokon
  • tagdíjait önállóan szedi be, gazdálkodást folytat
  • céljai elérésének érdekében él az MZTSz által biztosított jogi és financiális lehetőségekkel.

Mi az Alaphang Egyesület és hogyan kapcsolódik az Alaphang Alapszervezethez?

Az Alaphang Egyesület, mint civil szervezet elsődleges célja, hogy az MZTSz Alaphang Alapszervezetének infrastrukturális támogatást nyújtson: a transzparens működés érdekében az alapszervezeti tagság feltétele az egyesületi tagság. Az egyesület önálló jogi személyként tagdíjat szed, beszedett tagdíjaival az MZTSz Alaphang Alapszervezetét kívánja támogatni érdekérvényesítő munkájában.